POLICIJSKA UPRAVA LIČKO – SENJSKA
Hrvatskog sokola 2, 53 000 Gospić, tel.: +385 53 675 111
ličko-senjska uprava > Policijske postaje > Policijska postaja Otočac

Policijska postaja Otočac

Korisni linkovi:
Policijska postaja Otočac

 
 

Mjesto: Otočac
 
Adresa: Ćirila i Metoda 4
 
Telefon: 053/675 610
 
Telefaks: 053/675 602
 
 

          
 

Policijska postaja Otočac nalazi se na sjeverozapadnom djelu Ličko-senjske županije i teritorijalno pokriva površinu od 1 147,39 km², na kojoj boravi 14 415 stanovnika. U administrativno teritorijalnom smislu Postaja djeluje na području grada Otočca i općina Brinje i Vrhovine. Na području grada Otočca, površine 565,30 km² boravi 9 778 stanovnika, na području općine Brinje površine 358, 22 km² boravi 3 256 stanovnika, a na području općine Vrhovine površine 223,87 km² boravi 1 381 stanovnika.

Područje Policijske postaje je brdsko-planinskog reljefa, većim dijelom prekriveno šumama s nekoliko kraških polja od kojih je najveće Gacko polje kroz koje protječe ponornica rijeka Gacka. Klima je umjereno kontinentalna, a na područjima najviše nadmorske visine i planinska. Preko postajnog područja prolazi autocesta A-1 koja povezuje sjever Republike Hrvatske s Dalmacijom, dok državne ceste D-50, D-52 i D-23 povezuju sjever i jug Hrvatske, kao i područje od graničnog prijelaza s BiH, Ličko Petrovo Selo s Rijekom, odnosno Primorsko-goranskom Županijom i dalje zapadnom Europom.

Sveukupan zbir cesta koje prolaze kroz postajno područje bez nerazvrstanih cesta je 488 km. 

Postajno područje na sjeveru graniči s Policijskom upravom karlovačkom, Policijskom postajom Ogulin, na zapadu s Policijskom postajom Senj, na istoku s Policijskom Postajom Korenica, a na jugu s Policijskom postajom Gospić.

PP Otočac je ustrojem mješovita postaja koja izravno obavlja policijske i druge poslove, iz nadležnosti  temeljne, prometne i kriminalističke policije.  U policijskoj postaji organizirano je 24-satno operativno dežurstvo, koje zaprima dojave od građana te upućuje policijske službenike na obavljanje zadaća na terenu. 

Drugi poslovi odnose se na rješavanje statusnih pitanja građana, izdavanje, promjena i zamjena osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola, registracija vozila, poslovi u svezi nabave i registracije oružja, poslovi državljanstva, poslovi sa strancima i poslovi u svezi javnih okupljanja.
 

Policijskom postajom rukovodi načelnik Stjepan Dujmović.