POLICIJSKA UPRAVA LIČKO – SENJSKA
Hrvatskog sokola 2, 53 000 Gospić, tel.: +385 53 675 111
ličko-senjska uprava > Policijske postaje > Postaja granične policije Korenica

Postaja granične policije Korenica

Korisni linkovi:
Postaja granične policije Korenica

 

 

Mjesto: Korenica

Adresa: Pere Šnjarića 5

Telefon: 053/675 839

Telefaks: 053/675 802


 

Područje koje pokriva Postaja granične policije Korenica sastavni je dio Policijske uprave Ličko-senjske i to na njezinom rubnom istočnom dijelu. Područje Postaje granične policije Korenica obuhvaća površinu od oko 1163 km², koje je prema popisu stanovnika iz 2011. godine nastanjeno sa cca 6 247 žitelja, sa gustoćom naseljenosti od 6,45 stanovnika/km². 

U administrativno-teritorijalnom smislu postaja djeluje na području dviju općina i to: općina Plitvička Jezera i općina Udbina. 

Konfiguracija teritorijalnog područja koje pokriva Postaja granične policije Korenica uglavnom je brdovitog i planinskog oblika, ispresijecana mnogim potocima koji poniru kroz krško tlo. Karakterističnost postajnog područja Korenica jest planinski masiv Plješevica koji se nalazi na sjeveroistočnom dijelu područja. 

Sjeveroistočnim rubnim područjem Postaje granične policije Korenica proteže se državna granica sa Republikom Bosnom i Hercegovinom u dužini od 33 km u sklopu koje egzistira Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Ličko Petrovo Selo. 

Kroz  postajno područje Postaje granične policije Korenica prolaze važni državni pravci pa tako Državna cesta broj 1 koja povezuje Zagreb sa jugom Hrvatske, zatim Državna cesta broj 504 i 217 koje povezuju Državnu cestu broj 1 sa graničnim prijelazom, odnosno pravci prema Bosni i Hercegovini te Državna cesta broj 52 i Državna cesta broj 25 koje povezuju Državnu cestu broj 1 sa gradovima Gospić i Otočac te autocestom A1. 

Postaja granične policije Korenica graniči sa Policijskom postajom Otočac na svom zapadnom dijelu, sa Policijskom postajom Gospić svojim jugozapadnim dijelom, sjevernim dijelom graniči sa Policijskom postajom Slunj (PU Karlovačka), a južnim dijelom graniči sa Policijskom postajom Gračac (PU Zadarska).

Postaja granične policije Korenica je ustrojem specijalizirana postaja koja izravno obavlja policijske i druge poslove iz  nadležnosti  temeljne, prometne, granične i kriminalističke policije.  U policijskoj postaji organizirano je 24-satno operativno dežurstvo, koje zaprima dojave od građana te upućuje policijske službenike na obavljanje zadaća na terenu.

Drugi poslovi odnose se na izdavanje, promjenu i zamjenu osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola, prometne dokumentacije, registraciju vozila, poslove u svezi nabavke i registracije oružja, poslove rješavanja statusa državljanstva i stranaca, te poslove u svezi javnih okupljanja. 

Policijskom postajom rukovodi načelnik Goran Matijević.