POLICIJSKA UPRAVA LIČKO – SENJSKA
Hrvatskog sokola 2, 53 000 Gospić, tel.: +385 53 675 111
ličko-senjska uprava > Policijske postaje > Policijska postaja Karlobag

Policijska postaja Karlobag

Korisni linkovi:
Policijska postaja Karlobag

 
 

Mjesto: Karlobag
 
Adresa: Obala Vladimira Nazora 17
 
Telefon: 053/675 760
 
Telefaks: 053/675 752               

Policijska postaja Karlobag nalazi se na južnom dijelu Županije ličko-senjske, sa sjeverne i sjeveroistočne strane graniči sa Policijskom postajom Gospić, sa južne i jugoistočne strane graniči sa Policijskom upravom zadarskom, a sa zapadne strane graniči s Policijskom postajom Senj.

Policijska postaja Karlobag ima jedan teritorijalni sektor za operativno-preventivnu djelatnost, a obuhvaća područje općine Karlobag i pruža se od zapadne strane - kote 232 (Koromačina), koja graniči sa područjem PP Senj, do sjeverne krajnje granice - kota 1201 (Sunđer), a graniči sa PP Gospić, do kote 1272 (Sklopina). Na sjeverozapadu graniči sa PP Gospić te do krajnje granice na jugu - kota 1351 (Ploča) i uvale Sv. Marija Magdalena, gdje graniči sa Policijskom upravom zadarskom. 

Teritorijalni sektor obuhvaća područje općine Karlobag sa sljedećim naseljima: Vidovac, Šušanj, Lednik, Konjsko, Baške Oštarije, Križac, Ribarica, Cesarica, Lukovo Šugarje, Devčić Draga, Barić Draga i Mandalina.     

Postajnim područjem prolaze Državna cesta D-8 Rijeka – Dubrovnik u dužini 42 km i Državna cesta DC-25 Karlobag – Gospić – Korenica. u dužini 22 km. 

Područje PP je cca oko 281 km kvadratni, a radi se o brdovitom i kršnom kraju sa vrlo malom površinom obradive zemlje. Većinom se ljudi bave uzgojem ovaca ili koza (sitna stoka). Obala je razvedena uvalama koje su pogodne za pristajanje plovila ili ljeti za plaže.

Nastanjeno je prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine sa 917 stanovnika.

PP Karlobag je ustrojem mješovita postaja koja izravno obavlja policijske poslove, iz nadležnosti  temeljne, prometne i kriminalističke policije.  U policijskoj postaji organizirano je 24-satno operativno dežurstvo, koje zaprima dojave od građana te upućuje policijske službenike na obavljanje zadaća na terenu.           
 

Policijskom postajom rukovodi načelnik Jure Strika.