POLICIJSKA UPRAVA LIČKO – SENJSKA
Hrvatskog sokola 2, 53 000 Gospić, tel.: +385 53 675 111

O nama

 O nama

U skladu sa Zakonom o policiji, policijska uprava na području za koje je osnovana prati i analizira stanje sigurnosti te pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kriminaliteta. Organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad policijskih postaja. Izravno sudjeluje pri obavljanju složenijih poslova iz djelokruga rada policijske postaje te obavlja i provodi utvrđene mjere u graničnoj kontroli i osiguranju državne granice. Zatim, poduzima mjere radi zaštite određenih osoba i objekata te obavlja druge poslove utvrđene posebnim propisima.Sjedište Policijske uprave ličko-senjske nalazi se u Gospiću na adresi: Hrvatskog sokola 2.

Tel.: +385 53 675 111
 
 

Radom Policijske uprave ličko-senjske upravlja načelnik Josip Biljan

 
Glasnogovornica policijske uprave je Maja Brozičević.U Policijskoj upravi ličko-senjskoj djeluju:
 
 

Teritorijalna nadležnost Policijske uprave ličko-senjske