POLICIJSKA UPRAVA LIČKO – SENJSKA
Hrvatskog sokola 2, 53 000 Gospić, tel.: +385 53 675 111
ličko-senjska uprava > Policijske postaje

Policijske postaje

   
Adresa: Popa Frana Biničkog 16, Gospić
Telefon:
053/675 550
Telefax:
053/675 572
Teritorijalna nadležnost:
Grad Gospić sa naseljima Aleksinica, Barlete, Bilaj, Brezik, Brušane, Budak, Bužim, Debelo Brdo I, Debelo Brdo II, Divoselo, Donje Pazarište, Drenovac Radučki, Gospić, Kalinovača, Kaniža Gospićka, Klanac, Kruščica, Kruškovac, Kukljić, Lički Čitluk, Lički Ribnik, Lički Osik, Lički Novi, Mala Plana, Medak, Mogorić, Mušaluk, Novoselo Trnovačko, Novoselo Bilajsko, Ornice, Ostrvica, Oteš, Pavlovac Vrebački, Počitelj, Podastrana, Podoštra, Popovača Pazariška, Rastoka, Rizvanuša, Smiljan, Smiljansko Polje, Široka Kula, Trnovac, Vaganac, Velika Plana, Veliki Žitnik, Vranovine, Vrebac, Zavođe, Žabica; općina Perušić s naseljima Bukovac Perušićki, Donji Kosinj, Gornji Kosinj, Kaluđerovac, Klenovac, Konjsko Brdo, Kosa Janjačka, Kosinjski Bakovac, Kvarte, Krš, Lipovo Polje, Malo Polje, Mezinovac, Mlakva, Perušić, Prvan Selo, Rudinka, Studenci, Sveti Marko, Vukelići; te općina Lovinac s naseljima Gornja Ploča, Kik, Ličko Cerje, Lovinac, Raduč, Ričice, Smokrić, Sveti Rok, Štikada, Vranik.
Područje Policijske postaje Gospić prostire se na površini od oko 1689,61 km², a nastanjeno je s približno 12 383 stanovnika.

UPRAVNI POSLOVI
Za grad Gospić, općine Perušić i Lovinac, upravni poslovi se obavljaju u PU ličko-senjskoj, Hrvatskog sokola 2, Gospić.
radno vrijeme sa strankama: od 8 do 14 sati
telefonski brojevi
053/675 220 (voditeljica Odsjeka)
053/675 212 (prijavništvo i osobne isprave)
053/675 118 (putne isprave)
053/675 115 (prometne isprave)
053/675 117 (poslovi oružja)
053/675 119 (državljanstvo i stranci)
053/675 550 (javna okupljanja)

 

Adresa:
Vatrogasna 1, Otočac
Telefon:
053/675 610
Telefax:
053/675-602
Teritorijalna nadležnost
Grad Otočac sa naseljima Brlog, Brloška Dubrava, Čovići, Dabar, Doljani, Drenov Klanac, Glavace, Gorići, Hrvatsko Polje, Kompolje, Kuterevo, Ličko Lešće, Lipovlje, Otočac, Podum, Ponori, Prozor, Ramljani, Sinac, Staro Selo, Škare, Švica; općina Brinje sa naseljima Brinje, Glibodol, Jezerane, Križ Kamenica, Križpolje, Letinac, Lipice, Prokike, Rapain Klanac, Stajnica, Vodoteč, Žuta Lokva; te općina Vrhovine s naseljima Donji Babin Potok, Gornje Vrhovine, Gornji Babin Potok, Rudopolje, Turjanski, Vrhovine, Zalužnica.
Područje policijske postaje Otočac prostire se na površini od oko 1 147,39 km², a nastanjeno je s približno 15 597 stanovnika.

UPRAVNI POSLOVI
radno vrijeme sa strankama: od 8 do 14 sati
telefonski brojevi
053/675 615 (prijavništvo i osobne isprave)
053/675 614 (prometne isprave)
053/675 627 (poslovi oružja)
053/675 619 (državljanstvo, stranci, javna okupljanja)
 
 

Adresa:
Trg Ive Andrića bb, Donji Lapac
Telefon:
053/675 739
Telefax:
053/675 722
Teritorijalna nadležnost
Općina Donji Lapac sa naseljima Birovača, Boričevac, Brezovac Dobroselski, Bušević, Dnopolje, Dobroselo, Doljani, Donji Lapac, Donji Štrbci, Gajine, Gornji Lapac, Gornji Štrbci, Kestenovac, Kruge, Melinovac, Mišljenovac, Nebljusi, Oraovac.
Područje policijske postaje Donji Lapac prostire se na površini od oko 354,20 km², a nastanjeno je s približno 1 880 stanovnika.

UPRAVNI POSLOVI
radno vrijeme sa strankama: od 8 do 14 sati
telefonski brojevi
053/675 715 (prijavništvo i osobne isprave, javna okupljanja)
053/675 715 (prometne isprave)
053/675 726 (poslovi oružja)
053/675 726 (državljanstvo i stranci)

 Postaja granične policije Korenica
Adresa:
Pere Šnjarića bb, Korenica
Telefon:
053/675 839
Telefax:
053/675 202
Teritorijalna nadležnost
Općina Plitvička jezera sa naseljima Bjelopolje, Čanak, Čujića Krčevina, Donji Vaganac, Drakulić Rijeka, Gornji Vaganac, Gradina Korenička, Homoljac, Jasikovac, Jezerce, Kalebovac, Kapela Korenička, Kompolje Koreničko, Končarev Kraj, Korana, Korenica, Kozjan, Krbavica, Ličko Petrovo Selo, Mihaljevac, Novo Selo Koreničko, Oravac, Plitvica Selo, Plitvička Jezera, Plitvički Ljeskovac, Poljanak, Ponor Korenički, Prijeboj, Rastovača, Rešetar, Rudanovac, Sertić Poljana, Smoljanac, Šeganovac, Trnavac, Tuk Bjelopoljski, Vranovača, Vrelo Koreničko, Vrpile, Zaklopača, Željava; te općina Udbina sa naseljima Breštane, Bunić, Čojluk, Debelo Brdo, Donji Mekinjar, Frkašić, Grabušić, Jagodnje, Jošan, Klašnjica, Komić, Krbava, Kurjak, Mutilić, Ondić, Pećane, Podlapača, Poljice, Rebić, Srednja Gora, Svračkovo Selo, Šalamunić, Tolić, Udbina, Vedašić, Visuć.
Područje policijske postaje Korenica prostire se na površini od oko 1 163 km², a nastanjeno je s približno 7 500 stanovnika.

UPRAVNI POSLOVI
radno vrijeme sa strankama: od 8 do 14 sati
telefonski brojevi
053/675 817 (upravni savjetnik, javna okupljanja)
053/675 814 (prijavništvo i osobne isprave)
053/675 815 (prometne isprave)
053/675 815 (poslovi oružja)
053/675 815 (državljanstvo i stranci)

 

Adresa:
Stara Cesta 23, Senj
Telefon:
053/675 660
Telefax:
053/675 652
Teritorijalna nadležnost
Grad Senj sa naseljima Alan, Biljevine, Bunica, Crni Kal, Jablanac, Klada, Krasno Polje, Krivi Put, Lukovo, Melnice, Mrzli Dol, Pijavica, Podbilo, Prizna, Senj, Senjska Draga, Starigrad, Stinica, Stolac, Sveta Jelena, Sveti Juraj, Velike Brisnice, Veljun Primorski, Volarice, Vrataruša, Vratnik i Vrzići.
Područje policijske postaje Senj prostire se na površini od oko 658 km², a nastanjeno je s približno 8 758 stanovnika.

UPRAVNI POSLOVI
radno vrijeme sa strankama: od 8 do 14 sati
telefonski brojevi
053/675 676 (upravni savjetnik, javna okupljanja)
053/675 666 (prijavništvo i osobne isprave)
053/675 667 (prometne isprave)
053/675 661 (poslovi oružja)
053/675 661 (državljanstvo i stranci)

 

Adresa:
Obala Vladimira Nazora 17, Karlobag
Telefon:
053/675 760
Telefax:
053/675 752
Teritorijalna nadležnost:
Općina Karlobag sa naseljima Barić Draga, Baške Oštarije, Cesarica, Crni Dabar, Došen Dabar, Karlobag, Konjsko, Kućišta Cesarička, Ledenik Cesarički, Lukovo Šugarje, Ravni Dabar, Staništa, Sušanj Cesarički, Vidovac Cesarički.
Područje Policijske postaje Karlobag prostire se na površini od oko 281 km², a nastanjeno je s približno 1 039 stanovnika.

UPRAVNI POSLOVI
za općinu Karlobag upravni poslovi se obavljaju u PU ličko-senjskoj, Hrvatskog sokola 2, Gospić.
radno vrijeme sa strankama: od 8 do 14 sati
telefonski brojevi
053/675 220 (voditeljica Odsjeka)
053/675 212 (prijavništvo i osobne isprave)
053/675 118 (putne isprave)
053/675 115 (prometne isprave)
053/675 117 (poslovi oružja)
053/675 119 (državljanstvo i stranci)
053/675 760 (javna okupljanja)

 

Adresa:
Braće Radića 9, Novalja
Telefon:
053/675 860
Telefax:
053/675 852
Teritorijalna nadležnost
Grad Novalja sa naseljima Caska, Gajac, Kustići, Lun, Metajna, Novalja, Potočnica, Stara Novalja, Vidalići, Zubovići.
Područje policijske postaje Novalja prostire se na površini od oko 120 km², a nastanjeno je s približno 4 500 stanovnika.

UPRAVNI POSLOVI
radno vrijeme sa strankama: od 8 do 14 sati
telefonski brojevi
053/675 856 (prijavništvo i osobne isprave)
053/675 870 (prometne isprave)
053/675 870 (poslovi oružja)
053/ 675 856 (državljanstvo i stranci)
053/675 860 (javna okupljanja)