POLICIJSKA UPRAVA LIČKO – SENJSKA
Hrvatskog sokola 2, 53 000 Gospić, tel.: +385 53 675 111