POLICIJSKA UPRAVA LIČKO – SENJSKA
Hrvatskog sokola 2, 53 000 Gospić, tel.: +385 53 675 111
ličko-senjska uprava > Kontakt policajci > Kontakt policajci Policijske postaje Gospić

Kontakt policajci Policijske postaje Gospić

Područje Policijske postaje Gospić podijeljeno je na četiri kontakt-područja i to:
 

I. kontakt područje:  Obuhvaća područje užeg dijela grada Gospića od Zagrebačke ulice na sjeveru, ulice Josipa bana Jelačića na zapadu, Kaniške ulice na jugu do dijela ulice dr. Franje Tuđmana ( od Katedrale do križanja s Budačkom ulicom), te Budačku ulicu do križanja sa Zagrebačkom ulicom na sjeveru.

 • Kontakt-policajac – Stjepan Štimac
 • Telefon: 053/675 555
 • Faks: 053/675 572 

 

 

II. kontakt područje:  Obuhvaća područje užeg dijela grada Gospića od Kaniške ulice na jugu, ulicu Kralja Petra Krešimira na jugoistoku, do križanja s Bilajskom ulicom, te na istoku s ulicom Eugena Kumčića, Lavoslava Vukelića i Miroslava Kraljevića do Budačke ulice na Sjeveroistoku, te Budačkom ulicom do križanja s ulicom dr. Franje Tuđmana i križanja ulica dr. Franje Tuđmana s Kaniškom ulicom.

 • Kontakt-policajac – Joso Barić
 • Telefon: 053/675 555
 • Faks: 053/675 572

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III. kontakt područje: obuhvaća mjesto Lički Osik

 • Kontakt-policajac – Mile Balen
 • Telefon: 053/675 555
 • Faks: 053/675 572

IV. kontakt područje: obuhvaća područje općine Perušić

 • Kontakt-policajac – Danijela Rukavina
 • Telefon: 053/675 555
 • Faks: 053/675 572