POLICIJSKA UPRAVA LIČKO – SENJSKA
Hrvatskog sokola 2, 53 000 Gospić, tel.: +385 53 675 111
ličko-senjska uprava > Kontakt policajci > Kontakt policajci Policijske postaje Donji Lapac

Kontakt policajci Policijske postaje Donji Lapac

Na području Policijske postaje Donji Lapac djeluje kontakt policija na jednom kontakt području:


 I. kontakt područje: obuhvaća područje općine Donji Lapac

  • Kontakt-policajac – Višnja Kulović
  • Telefon: 053/675 720
  • Faks: 053/675 722