POLICIJSKA UPRAVA LIČKO – SENJSKA
Hrvatskog sokola 2, 53 000 Gospić, tel.: +385 53 675 111
ličko-senjska uprava > Kontakt policajci > Kontakt policajci Policijske postaje Korenica

Kontakt policajci Policijske postaje Korenica

Područje Policijske postaje Korenica podijeljeno je na tri kontakt-područja i to:


I. kontakt područje: obuhvaća mjesto Korenica

  • Kontakt-policajac – Dražen Vukelić
  • Telefon: 053/675 839
  • Faks: 053/675 802

II. kontakt područje: obuhvaća područje općine Udbina

  •  Kontakt policajac - Fabijan Burić

III. kontakt područje: obuhvaća Nacionalni park Plitvička jezera

Trenutno radno mjesto kontakt policajca nije popunjeno.