POLICIJSKA UPRAVA LIČKO – SENJSKA
Hrvatskog sokola 2, 53 000 Gospić, tel.: +385 53 675 111
ličko-senjska uprava > Kontakt policajci > Kontakt policajci Policijske postaje Senj

Kontakt policajci Policijske postaje Senj

Korisni linkovi:

Područje Policijske postaje Senj podijeljeno je na četiri kontakt-područja i to:
        

I. kontakt područje:  Obuhvaća područje užeg dijela grada Senja s ulicama i trgovima Obala dr. Franje Tuđmana, Obala kralja Zvonimira, Pavlinski trg, Frankopanski trg, Ispod Volte i dio ulice I. Vlatkovića, Ruminja vrata i Vjenceslava Novaka.

  • Kontakt-policajac – Emanuel Vesel
  • Telefon: 053/675 660
  • Faks: 053/675 652
 II. kontakt područje:  Obuhvaća područje užeg dijela grada Senja s ulicama Potok, Đ.Daničića, dio Ive Vlatkovića, P.Preradovića, Svetog Franje, Široka Kuntrada, Uska ulica, P.R.Vitezovića, Ive Hreljanovića, S.S.Kranjčevića, Ivana Mažuranića, Zad Magistrata, Gorica, Lipica, Augusta Šenoe, Zgon, Stjepana Radića, Trg Dvorac, Trg Cilnica, Trg Cimiter, Stari Trg i Milana Ožegovića.
 
Trenutno radno mjesto kontakt policajca nije popunjeno. 
 
III. kontakt područje:  Obuhvaća područje šireg dijela grada Senja s ulicama Stara cesta, K.Knežića, Nikole Jurišića, Petra Kružića, Ivana Lenkovića, Kozjak, F.Vukasovića, Davorina Krmpotića, A.M.Kuhačevića, Damira Tomljanovića Gavrana, J. Gržanića, Crljeni Put, Svetog Jurja, Ante Stračevića, Višala, E. Sladovića, Vladimira Ćopića, Petra Matkovića, Kapitulska, Lenci, Jarmina, Vuka Krajača, Gaj, Guvno i Pustoša.
  • Kontakt-policajac – Željka Rukavina
  • Telefon: 053/675 660
  • Faks: 053/675 652 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. kontakt područje: obuhvaća mjesto Sveti Juraj
Trenutno radno mjesto kontakt policajca nije popunjeno.