POLICIJSKA UPRAVA LIČKO – SENJSKA
Hrvatskog sokola 2, 53 000 Gospić, tel.: +385 53 675 111
ličko-senjska uprava > Kontakt policajci > Kontakt policajci Policijske postaje Novalja

Kontakt policajci Policijske postaje Novalja

Na području Policijske postaje Novalja djeluje jedno kontakt-područja i to:


I. kontakt područje: obuhvaća grad Novalju

  • Kontakt-policajac – Tomislav Marković
  • Telefon: 053/675 860
  • Faks: 053/675 852