POLICIJSKA UPRAVA LIČKO – SENJSKA
Hrvatskog sokola 2, 53 000 Gospić, tel.: +385 53 675 111
ličko-senjska uprava > Vijesti > Poziv na testiranje kandidata za slobodna radna mjesta rukovodećih ...

Poziv na testiranje kandidata za slobodna radna mjesta rukovodećih policijskih službenika u Policijskoj upravi ličko-senjskoj

27. ožujak 2018. -

Komisija za odabir kandidata za radna mjesta rukovodećih policijskih službenika u Policijskoj upravi ličko-senjskoj objavljuje poziv na testiranje kandidatima/kinjama  koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana  28.veljače 2018. godine, za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ka u Ministarstvu unutarnjih poslova, na radna mjesta 

1. Služba kriminalističke policije

Voditelj službe kriminalističke policije – 1 izvršitelj 

2. Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za tehniku

Voditelj Odjela za tehniku – 1 izvršitelj 

3. Policijska postaja Gospić

  Pomoćnik načelnika policijske postaje za policiju – 1 izvršitelj 

koje će se održati dana 05. travnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 10.00 sati u prostorijama Policijske uprave ličko-senjske, Gospić, Hrvatskog sokola 2.   

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonom. 

Osobe koje nisu podnijeli pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na interni oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na interni oglas. 

PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)  

1.         Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.       

            Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane internim oglasom kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na interni oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. 

2.         Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova. 

            Kandidati koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku. 

3.       Komisija će s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju održati razgovor (intervju)  dana 06. travnja 2018. godine.  

O točnom terminu i mjestu razgovora (intervjua) kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju bit će osobno obaviješteni putem telefona.  

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu. 

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova. 

Komisija za provedbu internog oglasaVijesti za aktualni mjesec:


20.4.2018.Dani tehničke ispravnosti motocikala 2018.
20.4.2018.Ne diram, opasno je – održana predavanja o opasnostima od minsko-eksplozivnih sredstava
20.4.2018.U Karlobagu tri dragovoljne predaje oružja
20.4.2018.Više osoba teško ozlijedilo muškarca
19.4.2018.Rezultati akcije nadzora brzine
19.4.2018.Ljetovanje djece policijskih službenika u Valbandonu
18.4.2018.Mladi sigurno u prometu
17.4.2018.Ženska osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći na autocesti
17.4.2018.Pojačani nadzor brzine 18./19. travnja
17.4.2018.Tour of Croatia - obavijest građanima
17.4.2018.Oglas za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme
13.4.2018.Trening sigurne vožnje policijskih službenika u Gospiću
10.4.2018.„Manje oružja, manje tragedija“ u Brinju
9.4.2018.Mopedi i motociklisti - Oprezno u prometu!
9.4.2018.Rezultati akcija u prometu tijekom proteklog vikenda
9.4.2018.U prometnoj nesreći smrtno stradao motociklist
5.4.2018.Dragovoljna predaja oružja na Udbini
4.4.2018.Kriminalitet


str.: 1 od 1. Ukupno: 18 zapisa.