POLICIJSKA UPRAVA LIČKO – SENJSKA
Hrvatskog sokola 2, 53 000 Gospić, tel.: +385 53 675 111
ličko-senjska uprava > Vijesti > Poziv na testiranje kandidatima/kinjama za popunu slobodnih radnih mjesta ...

Poziv na testiranje kandidatima/kinjama za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca

Poziv na testiranje kandidatima/kinjama za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca
7. svibanj 2018. -

Komisija za odabir kandidata za radna mjesta rukovodećih policijskih službenika u Policijskoj upravi ličko-senjskoj objavljuje 

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA  

koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana  28.ožujka 2018. godine, za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ka u Ministarstvu unutarnjih poslova,

 na radna mjesta:

  1. Služba kriminalističke policije, Odsjek za obradu kriminaliteta

Vođa grupe za organizirani kriminalitet – 1 izvršitelj 

  1. Služba kriminalističke policije, Odsjek za obradu kriminaliteta

Vođa grupe za obradu općeg kriminaliteta – 1 izvršitelj 

koje će se održati dana 15. svibnja 2018. godine (utorak) s početkom u 10.00 sati u prostorijama Policijske uprave ličko-senjske, Gospić, Hrvatskog sokola 2.  

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonom.

Osobe koje nisu podnijeli pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na interni oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na interni oglas. 

PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA) 

1.         Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.       

            Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane internim oglasom kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na interni oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. 

2.         Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova

            Kandidati koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku. 

3.       Komisija će s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju održati razgovor (intervju)  dana 16. svibnja 2018. godine. 

            O točnom terminu i mjestu razgovora (intervjua) kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju bit će osobno obaviješteni putem telefona. 

            Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu. 

            Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Komisija za provedbu internog oglasaVijesti za aktualni mjesec:


14.12.2018.Oprezno u prometu
14.12.2018.Rezultati pojačanog nadzora brzine kretanja vozila
14.12.2018.Operativna akcija „MIR I DOBRO“
11.12.2018.Vozio pod utjecajem alkohola
11.12.2018.Pronađene minobacačke mine
10.12.2018.Rezultati akcija u prometu tijekom proteklog vikenda
10.12.2018.Provaljeno u trgovinu
6.12.2018.Djelomična obustava postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
5.12.2018.Posječena i otuđena stabla
3.12.2018.Rezultati akcija u prometu tijekom proteklog vikenda
3.12.2018.Pronađene bombe
3.12.2018.Oštećen osobni automobil
3.12.2018.Tri ženske osobe osumnjičene za krađu
3.12.2018.Osumnjičeni za povredu dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje


str.: 1 od 1. Ukupno: 14 zapisa.